Partners

Partners van Spectrum MultimediaPartners

Spectrum Multimedia werkt samen met een aantal partners om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Samenwerking is onontbeerlijk in de maatschappij waarin we nu leven. Spectrum Multimedia werkt samen met mensen in de zorg, onderwijs en bedrijfsleven die informatie delen, workshops geven, faciliteiten bieden maar ook de talenten leveren waar Spectrum Multimedia op kan bouwen.

Cap Gemini

I.s.m onze partner Cap Gemini leiden we na (een vooropleiding) mensen met autisme op tot software developer op onze locatie . De eerste track is gestart in September 2018 en we verwachten de eerste diploma’s/certificaten uit te reiken eind April 2019.

www.capgemini.nl

https://academy.capgemini.nl

Woondroom Breda

Wooninitiatief voor mensen met autisme.
De samenwerking bestaat uit de in 2013 gestarte dagbesteding voor een aantal bewoners.