Partners

Partners van Spectrum MultimediaPartners

Spectrum Multimedia werkt samen met een aantal partners om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Samenwerking is onontbeerlijk in de maatschappij waarin we nu leven. Spectrum Multimedia werkt samen met mensen in de zorg, onderwijs en bedrijfsleven die informatie delen, workshops geven, faciliteiten bieden maar ook de talenten leveren waar Spectrum Multimedia op kan bouwen.

Woondroom Breda
Wooninitiatief voor mensen met autisme.
De samenwerking bestaat uit de in 2013 gestarte dagbesteding voor een aantal bewoners.

Sponsoren van Spectrum Multimedia

Spectrum Multimedia heeft als stichting een aantal trouwe sponsoren waar zij op kan rekenen.
Op dit moment wordt in diverse vormen sponsoring verleend door de volgende bedrijven:

Byte Hosting
Hosting van de website van Spectrum Multimedia

Van Gogh Notarissen
Notariële dienstverlening voor de stichting Spectrum Multi Media

Rensson Opleidingen en Trainingen

Sponsoring?

Heeft u interesse om – door middel van sponsoring – een bijdrage te leveren aan Spectrum Multimedia?
Neem dan gerust contact op met Bart via het e-mailadres bart@spectrummultimedia.nl