Welzijn voorkomt zorg

Participatieladder Spectrum Multimedia

Van Zorg naar Welzijn

De Wmo legt het accent op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving.

Spectrum Multimedia staat midden in deze samenleving, sociaal ondernemend en met de mogelijkheid om nuttig bezig te zijn, leren en leren te werken. Bovenal zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen is een belangrijk aspect waarin Spectrum Multimedia hard aan wordt gewerkt.

Eigenlijk gaat het om competenties van kwetsbare burgers ofwel mensen met een beperking centraal stellen en samen met hen de randvoorwaarden creëren om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Door mensen vroegtijdig een passende leer-/werkplek te bieden , behouden zij hun eigenwaarde en zelfstandigheid. Belangrijk is om de samenhang met zorg en welzijn te benadrukken. Wanneer mensen hun leer-/ werkplek verliezen, vallen zij terug naar de onderste trede van de participatieladder. Die terugval gaat meestal gepaard met een groter beroep op zorg en welzijn.

Vaak zijn gemeenten en zorgaanbieders erg aanbodgericht en wordt er onvoldoende rekening gehouden met hoe iemand zo zelfstandig mogelijk kan wonen, werken en zijn vrije tijd kan invullen. Wanneer we erin slagen om mensen te laten ‘stijgen’ op de ladder naar werk, dan neemt het welbevinden toe en het beroep op zorg en welzijn in sterke mate af.

Spectrum Multimedia zoekt nauwe samenwerking met diverse partijen. Wij vinden het belangrijk een goed netwerk op te bouwen om voor de mediënten een goede dagbesteding en leer- werkplaats te creëren.

Voor deelnemers Aanbod voor instanties