Financiering

Per 1 januari 2015 is de financiering van zorg en ondersteuning overgegaan naar de gemeente en onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen te vallen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Dit staat vastgesteld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat bijvoorbeeld om:

 

  • Begeleiding en dagbesteding
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis
  • Opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn

Belangrijk om te weten!


Als je ondersteuning krijgt van een organisatie of een ander persoon moet je altijd, bij een financiering via PGB, een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Je eigen bijdrage kun je berekenen op: Eigen bijdrage rekenhulp

Financiering van zorg en ondersteuning wordt dus geregeld door de gemeente. Deze financiering gaat via het PersoonsGebonden Budget: het PGB.

Op basis van jouw indicatie heb je door de gemeente een budget toegewezen gekregen. Dit budget wordt niet op jouw eigen rekening gestort; het budget wordt beheerd door de Sociale VerzekeringsBank, de SVB. Met dit budget mag je niet alleen zorgaanbieders, maar ook andere personen inhuren voor hulp bij jouw ondersteuningsvraag. Deze vraag heb je samen met een WMO-consulent van de gemeente opgesteld. Je bent verplicht om een contract op te stellen met de ingehuurde zorgpartij. Dit contract kun je downloaden op SVB – Formulieren.