Hoe het begon

“In 2013 ben ik gestart vanuit mijn grafische studio met de begeleiding van (jong)volwassenen met autisme met een normaal/hoger IQ. Ik werd hierdoor gemotiveerd vanwege ervaringen met de specifieke problematiek van autisme binnen mijn eigen gezin. Ik heb ervaren dat mensen met autisme creatief, technisch, gemotiveerd, leergierig en intelligent zijn, maar een speciale aanpak nodig hebben. Zij zijn goed op hun plek in de multimediale wereld of in de IT, maar worden niet gelukkig van dagbesteding op een zorgboerderij. Deze doelgroep wil mentaal uitgedaagd worden en zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk en sociaal vlak. Omdat er maar weinig leer- of werkplekken voor deze mensen zijn binnen het bedrijfsleven, ontwikkelde ik zelf een passende leer-/werkomgeving en een eigen methode waarbij een holistische visie en de interactie met het sociale netwerk van mensen met autisme centraal staat. Dit was het begin van Spectrum Multimedia & IT.

Vanwege de vele aanvragen is Spectrum Multimedia & IT in 2018 verhuisd naar een grotere locatie binnen Etten-Leur. Echter, vanwege exponentiële groei zijn we binnen een jaar al verhuisd naar onze huidige locatie in Breda, waar we 340 m2 tot onze beschikking hebben.”

Bart Kamp, oprichter en directeur Spectrum Multimedia & IT

Tijdlijn

1 april 2020
ImpactPlus Groeiprogramma
Spectrum Multimedia & IT is door Achmea Foundation uit vijftig kandidaten geselecteerd om deel te nemen aan het groeiprogramma ImpactPlus. Dit bijzondere programma helpt sociaal ondernemers in de Zorg & Welzijn met het vergroten van hun maatschappelijke impact. Deelnemers krijgen begeleiding van experts, persoonlijke coaching en toegang tot een breed netwerk.
1 april 2020
1 november 2019
Ontvangst PSO keurmerk
Op 1 november 2019 (met terugwerkende kracht) heeft Spectrum Multimedia & IT B.V. het certificaat voor Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen. De organisatie heeft het hoogst haalbare PSO-Certificaat verkregen door zich op een actieve- en kwalitatief goede wijze sterk te maken voor een inclusievere arbeidsmarkt en samenleving.
1 november 2019
16 september 2019
Nieuwe website online
De nieuwe website is online! We hebben een traject-check toegevoegd om op een eenvoudigere manier informatie te verzamelen bij aanmeldingen.
16 september 2019
Mei 2019
Start 2e Spectrum IT Track
Acht nieuwe mediënten starten met de 2e Spectrum IT Track. Hopelijk behalen ze het eind van dit jaar allemaal hun certificaat.
Mei 2019
1 april 2019
Eerste geslaagden van de Spectrum IT Track!
De eerste geslaagden van de opleiding i.s.m. Capgemini krijgen uit de handen van wethouder Mirjam Haagh en Annelies Hermens (Capgemini) hun certificaat uitgereikt. Versterking van het team: Dennis van Gils komt onze talenten in de IT Essentials-groep de basisbeginselen bijbrengen. Ook Rob Kaijen sluit zich aan bij het team. Rob, voormalig mediënt van Spectrum Multimedia & IT, die tevens de Capgemini-track met goed gevolg heeft afgerond, liep al eerder stage bij ons. Hij begeleidt zowel de Multimedia groep als de IT Essentials-groep.
1 april 2019
1 maart 2019
Versterking van het team
Ties Delnooz, Multimedia Specialist, komt ons team versterken. Hij neemt Multimedia en Spectrum U-18 onder zijn hoede.

1 maart 2019
1 februari 2019
Verhuizing naar de Teruggave in Breda
Vanaf deze maand huren we 310 m2 in bedrijfscommunity gebouw "De Teruggave" (het oude belastingkantoor) in Breda. We hebben daar 9 mooie ruimtes beschikbaar waar we gescheiden instructie en dagbesteding kunnen geven. Tevens komt Rob Kaijen, Multimedia Specialist en PHP/JavaScript docent ons team versterken.
1 februari 2019
14 september 2018
Start Spectrum IT Campus i.s.m. Capgemini
Annelies Hermens (Capgemini) opent de eerste track (opleiding) Junior Software Developer. In totaal 9 personen hopen in april 2019 hun certificaat te behalen.
14 september 2018
1 september 2018
Spectrum U-18 gestart voor leerplichtige jongeren
Omdat we heel veel aanvragen krijgen vanuit gemeenten, speciaal onderwijs en ouders zijn we een kleine groep gestart waar we leerplichtige jongeren met autisme leerdoelen aanreiken met multimedia & IT.
1 september 2018
1 april 2018
Start samenwerking met Capgemini en uitbreiding team
Vanaf april 2018 zijn er besprekingen met Capgemini om te gaan samenwerken. De Capgemini Academy en onze IT-docent Theo van den Heuvel ontwikkelen een opleiding voor onze doelgroep. Peter Kuijpers komt het management team versterken. Peter zal functioneren als rechterhand van Bart Kamp en ondersteunen en adviseren op het gebied van management.
1 april 2018
1 februari 2018
Spectrum Multimedia & IT
Nu we meer gaan inzetten op IT, voegen we "IT" toe aan onze bedrijfsnaam: Spectrum Multimedia & IT is een feit!
1 februari 2018
Januari 2018
Verhuizing naar de Vijfhuizenweg, Etten-Leur
Vanaf januari 2018 kunnen we gebruik maken van het voormalig WWA Werkgebouw in Etten-Leur, waardoor we kunnen groeien tot ongeveer 26 personen. We maken gebruik van meerdere mooie ruimtes waarbij we de Multimedia van IT kunnen scheiden om nog meer gericht instructie te kunnen geven.
Januari 2018
2017
De afdeling IT komt erbij
Door de komst van IT'er, wiskundige en taalkundige Theo van den Heuvel kunnen we naast onze multimedia-projecten ook aan de slag met IT-projecten! Onder zijn bezielende begeleiding ontstaan er meer mogelijkheden voor onze mediënten om met PHP, JavaScript, HTML en CSS aan de slag te gaan.
2017
2014 / 2015
Samenwerking diverse Gemeenten
Vanaf 2014 wordt ons werkgebied uitgebreid; we krijgen aanmeldingen vanuit de regio Bergen op Zoom tot aan Oosterhout.
2014 / 2015
Augustus 2013
Uitbreiding Spectrum Multimedia
Het GGZ gaat stoppen in Etten-Leur met het WWA (Wonen Werken Autisme). De kandidaten van WWA komen naar Spectrum Multimedia.
Augustus 2013
1 februari 2013
Oprichting Spectrum Multimedia
Op 1 februari 2013 is Spectrum Multimedia gestart in de grafische studio van oprichter Bart Kamp in Etten-Leur. In samenwerking met Woondroom Breda zijn 5 mensen met autisme en een normaal/hoger IQ begonnen met een vorm van dagbesteding waarbij zij mentaal werden uitgedaagd aan de hand van multimedia-opdrachten. Hierbij lag de focus op een aantal basisvaardigheden, zoals sociale vaardigheden, arbeidsvaardigheden en technische vaardigheden.
1 februari 2013