Keurmerk PSO Sociaal Ondernemen voor Spectrum Multimedia & IT

Midden in de samenleving: Spectrum Multimedia & IT behaalt PSO Trede 3

Op 1 november 2019 (met terugwerkende kracht) heeft Spectrum Multimedia & IT B.V. het certificaat voor Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen. De organisatie heeft het hoogst haalbare PSO-Certificaat verkregen door zich op een actieve en kwalitatief goede wijze sterk te maken voor een inclusievere arbeidsmarkt en samenleving.

We zijn erg blij met deze waardering; met de PSO 3-certificering tonen we aan een volwaardig partner te zijn voor onze ketenpartners en overheden. Onze succesvolle manier van werken kan alleen maar tot stand komen met (wat we noemen) onze sociale aandeelhouders, alleen zouden we dit nooit hebben kunnen bereiken.

‘Spectrum Multimedia & IT heeft een sociaal-maatschappelijke taak om samen met onze partners (diverse gemeenten, overheden, onderwijs en bedrijfsleven) mensen met autisme verder te brengen naar een hogere kwaliteit van leven’, meent oprichter en eigenaar Bart Kamp.

Maatschappelijke taak

Spectrum Multimedia & IT, gevestigd in Breda, faciliteert gestructureerde werkplekken voor (jong)volwassenen met autisme en een normaal of
hoger IQ, in de vorm van dagbesteding of een leer/ werktraject. Hierbij staat echter niet autisme, maar simpelweg het werk wat ze doen centraal: multimedia & IT. Door het verleggen van die focus creëert Spectrum Multimedia & IT een prettige en inclusieve werkplek waar haar medewerkers zich op hun gemak voelen en kwalitatief hoogstaand werk kunnen leveren.

Kijken naar competenties en talenten

Zo omarmt Spectrum Multimedia & IT op een kwalitatieve wijze al een belangrijke kernwaarde van de PSO: kijken naar iemands mogelijkheden, in plaats van zijn of haar beperkingen. Via een onafhankelijke toetsing uitgevoerd door certificerende instelling DNV GL heeft Spectrum ook meetbaar aan kunnen tonen dat zij behoren tot de koplopers op het gebied van inclusief werkgeverschap.

‘Spectrum Multimedia & IT staat midden in de samenleving, sociaal ondernemend door onze kandidaten (mensen met autisme) de mogelijkheid te bieden om te leren’, zegt Kamp. ‘Bovenal zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen is een belangrijk aspect waar bij Spectrum Multimedia & IT hard aan wordt gewerkt. Eigenlijk gaat het om competenties van kwetsbare burgers, ofwel mensen centraal stellen en samen met hen de randvoorwaarden creëren om een bijdrage te leveren aan de samenleving’, aldus Kamp.

Het behalen van het PSO-Certificaat

‘Het toegekende PSO-Certificaat toont aan dat Spectrum Multimedia & IT een belangrijke en betrouwbare partner is voor gemeenten, overheden, onderwijs en bedrijfsleven,’ beaamt Kamp. Zo kan het certificaat via de ketenstimulering een belangrijke bijdrage leveren voor toekomstige samenwerkingen tussen Spectrum en andere PSO-gecertificeerde organisaties.

Spectrum heeft naar eigen zeggen geen grote stappen hoeven te ondernemen om het certificaat te behalen. ‘Dit is hetgeen wat we al jaren doen, door waar mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen’, meent Kamp.

Spectrum is gecertificeerd op de hoogst haalbare PSO-Trede, en streeft ernaar gedurende de komende twee jaar haar hoge positie op de PSO-Prestatieladder te kunnen behouden.

Over de PSO

Meer weten over de PSO? Bezoek de website van PSO Nederland hier, of bekijk onze infomercial, die de PSO in twee minuten uitlegt, of inventariseer gratis en vrijblijvend op MijnPSO waar uw organisatie staat op de PSO-prestatieladder.