Testimonials

Spectrum Multimedia & IT hecht grote waarde aan een prettige en duurzame samenwerking met onze stakeholders, zoals de Gemeente Etten-Leur en Capgemini. Dit is wat zij over ons zeggen:

Gemeente Etten-Leur:

“De toegevoegde waarde van Spectrum Multimedia & IT zit in het feit dat zij aansluiten bij de interessewereld van veel mensen met autisme en hen daarmee laten participeren in de maatschappij. Binnen Spectrum Multimedia & IT wordt uitgegaan van de mogelijkheden van hun mediënten. Deze worden onderzocht en benut, met als ultiem doel: groeien op de participatieladder! Deze resultaten behalen ze omdat zij werken vanuit de bedoeling: Daar waar het uiteindelijk om te doen is!”

Patricia Mulders
Beleidsmedewerker Samenleving Gemeente Etten-Leur

Capgemini:

De waarde van de samenwerking tussen Spectrum Multimedia en Capgemini

“Er zijn verschillende manieren om de intrinsieke motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen vorm te geven. Bijvoorbeeld het geven van donaties of het opzetten van vrijwilligers projecten. Capgemini kiest voor een manier die het dichtst bij haar kernproces ligt en waarbij het effect zo groot mogelijk is. We werken daarbij graag samen met onze klanten en met partners omdat de impact van sámen maatschappelijk verantwoord ondernemen groter is dan als je het alleen doet.

In Spectrum Multimedia hebben we een fantastische partner gevonden. Met een goede balans tussen hart voor de zaak en de kop erbij houden werken we al drie jaar samen aan een beter toekomstperspectief voor hun deelnemers of zoals ze die zelf noemen, hun mediënten. Bij iedere groep die we begeleiden in het verbeteren van hun IT-vaardigheden én persoonlijke vaardigheden staan we weer versteld wat een fantastische groei de mediënten doormaken en welke impact hun groei weer heeft op hun omgeving.
In tegenstelling tot hun ervaringen op opleidingen en in de maatschappij tot nu toe, ontwikkelen de mediënten weer eigenwaarde, trots en sociale contacten. Ze ontdekken hun talenten en geven hun doel in het leven meer vorm. Daar profiteren ze niet alleen zelf van maar ook hun gezinnen, families en daarmee ook de samenleving.

Voor Capgemini is de combinatie van het werken met mediënten, de collega’s van Spectrum en onze klanten een verrijking. Het is prachtig om te zien dat onze passie voor informatietechnologie de passie wordt van de mediënten, maar het maakt ons nog meer trots dat we samen mensen weer de energie geven om een bijdrage te leveren in onze maatschappij.”

René Speelman
Manager Corporate Social Responsibility Sogeti
Program Manager Digital Inclusion Capgemini