Autisme op de werkplek

Wij hebben een samenleving waarin het voor (jong)volwassenen met autisme vaak moeilijk is om een passende leer-/werkplek of baan te vinden. Omdat er veel onwetendheid over en soms ook onbegrip is voor ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ontstaan er helaas vaak vervelende ervaringen met vrienden, collega’s, leidinggevenden en leraren. Hierdoor ervaren deze (jong)volwassenen veelal frustratie en geeft dit ook onzekerheid over hun toekomst. Dit beïnvloedt hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Dat is jammer, want (jong)volwassenen met ASS zijn creatief, technisch, gemotiveerd, leergierig en intelligent. Vaak zijn zij uitstekend op hun plek binnen de IT of de multimediale wereld. Ze zijn goede werknemers als er de tijd wordt genomen om ze te leren begrijpen. Helaas zijn er maar weinig leer- of werkplekken voor deze mensen.

De aanpak van Spectrum Multimedia & IT helpt onze mediënten om de regie van hun leven in eigen handen te nemen. Dit doen wij door te werken aan de volgende vaardigheden:

  • Sociale vaardigheden
  • Arbeidsvaardigheden
  • Technische vaardigheden

Hiermee wordt de kwaliteit van leven verbeterd, waardoor werken bij een bedrijf (met de juiste begeleiding) realiseerbaar wordt. Spectrum Multimedia & IT komt daarom graag in contact met bedrijven die interesse hebben in onze mediënten, al of niet met een SROI-verplichting (zie hieronder).

Participatiewet en SROI

Met de Participatiewet beoogt de overheid dat zoveel mogelijk mensen met een beperking duurzaam aan het werk kunnen bij reguliere werkgevers en de overheid zelf. Als werkgevers er niet in slagen om deze extra banen te realiseren, treedt het ‘quotum’ in werking. Dan wordt het voor elke werkgever die meer dan 25 werknemers in dienst heeft, verplicht om arbeidsplaatsen aan te bieden aan werknemers met een arbeidshandicap.

Social Return On Investment (SROI) is een concrete uitwerking van de Participatiewet. Gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers passen bij aanbestedingen boven € 250.000,- ‘Social Return’ toe, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven in te zetten. Voor het bedrijf betekent dit dat bij het aanbestede werk een deel van de aanneemsom (5%) of loonsom (7%) ingezet moet worden voor Social Return. Voor de invulling van Social Return wordt gebruik gemaakt van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’ (PSO). Spectrum Multimedia & IT heeft een PSO 3-erkenning, de hoogste trede op de participatieladder.

Wilt u meer weten over plaatsing van onze mediënten bij uw eigen bedrijf? Neem dan contact op met Bart Kamp via ons Contactformulier voor een (videobel)afspraak.