Autisme in West-Brabant

In de regio West-Brabant wonen ongeveer 7250 mensen met autisme (NVA, CBS 2018). Per 100.000 inwoners vallen er 76 binnen de doelgroep van Spectrum Multimedia & IT. 

In totaal bevat de doelgroep in de aangegeven regio ongeveer 550 mensen met autisme met een normaal of hoger IQ, die interesse hebben in ICT of multimedia, maar die moeite hebben met het participeren in de maatschappij en dus ook geen opleiding of baan hebben. 

Deze inwoners van de gemeenten in West-Brabant leggen een groot beslag op financiën en zorg binnen deze gemeenten en overheid. Door de aanpak van Spectrum Multimedia & IT zijn toekomstige besparingen te realiseren:

  • Directe besparingen: een deel van de jeugdigen en volwassenen die zijn uitgevallen, kan weer naar school of aan het werk. Dit bespaart direct kosten voor bijvoorbeeld dagbesteding en uitkeringen en het voorkomt verdere gevolgen van een neerwaartse spiraal waarin mensen terecht kunnen komen als ze buiten de maatschappij staan.
  • Indirecte besparingen via preventie: een deel van de jeugdigen en volwassenen die het risico loopt om uit te vallen, blijft ‘binnenboord’ dankzij de levensbrede ondersteuning. Jeugdigen die hun opleiding afmaken en volwassenen die aan het werk kunnen blijven, hebben meer levensvreugde en toekomstperspectief en kosten de samenleving minder geld. Daarnaast wordt er veel gevraagd van gezinsleden en/of mantelzorgers. Binnen het gezin is vaak uitval te registreren (burn-out); ook dit heeft impact op het bedrijfsleven en de maatschappij.

Het belangrijkste resultaat is echter het vergroten van kwaliteit van leven voor de doelgroep. Spectrum Multimedia & IT heeft een sociaal-maatschappelijke taak om samen met haar sociale aandeelhouders (gemeenten, overheden, onderwijs en bedrijfsleven) mensen met autisme verder te brengen in een inclusieve maatschappij. Dit sluit aan bij de visie zoals opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waarin het accent wordt gelegd op zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. 

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen hun leer-/ werkplek verliezen, zij terugvallen naar de onderste trede van de participatieladder. Die terugval heeft impact op het welzijn van de mediënt (samentrekking van de woorden medewerker/cliënt) en gaat gepaard met een groter beroep op zorg en maatschappij. 

Spectrum Multimedia & IT faciliteert veilige, gestructureerde leer- werkplekken voor (jong)volwassenen met autisme die een normale of hogere intelligentie hebben, in de vorm van innovatieve dagbesteding en leer-/werktraject. Hierbij staat niet het autisme centraal, maar de competenties en de prestaties die de deelnemers verrichten op het vlak van multimedia en IT/software development. Door het verleggen van die focus creëert Spectrum Multimedia & IT een prettige en inclusieve werkplek waar de mediënten zich op hun gemak voelen, zich durven open te stellen en kwalitatief hoogstaand werk kunnen leveren. 

Mediënten zijn niet in dienst van Spectrum Multimedia & IT.

Kennismaken met Spectrum Multimedia & IT

Contactpersonen van gemeentes uit de regio West-Brabant kunnen een (videobel)afspraak maken met Bart Kamp via het Contactformulier.